گواهینامه استاندارد کف پوش گرانولی توسط شرکت بازرسی پنتا

گواهینامه استاندارد کف پوش گرانولی

گواهینامه استاندارد کف پوش گرانولی توسط شرکت بازرسی پنتا

گواهینامه استاندارد کف پوش گرانولی

گواهینامه استاندارد کف پوش گرانولی توسط شرکت بازرسی پنتا

گواهینامه استاندارد کف پوش گرانولی

گواهینامه استاندارد بهداشت حرفه ای و سیستم های مدیریت ایمنی

گواهینامه بهداشت حرفه ای و سیستم های مدیریت ایمنی

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد رضایتمندی مشتری

استاندارد رضایتمندی مشتری

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پروژها

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پروژها

گواهینامه اتحادیه اروپا به شرکت جهت کار افرینی

گواهینامه اتحادیه اروپا به شرکت

ماندگار پارس،تقدیر نامه شرکت نمایشگاه بوشهر

ماندگار پارس،تقدیر نامه نمایشگاه بوشهر

تقدیر نامه موسسه خیره محک

تقدیر نامه موسسه خیره محک

تقدیر نامه موسسه استثنایی نشاط

تقدیر نامه موسسه استثنایی نشاط

لوح سپاس نمایشگاه امتک(تهران)

لوح سپاس نمایشگاه امتک(تهران)

تقدیر نامه موسسه خیریه حضرت زینب

تقدیر نامه موسسه خیریه حضرت زینب

گواهی نامه مدیر شایسته ملی

ماندگار پارس،گواهی نامه مدیر شایسته ملی2

گواهینامه باشگاه نوابغ مدیریت ایران

ماندگار پارس،گواهینامه باشگاه نوابغ مدیریت ایران

تقدیر نامه ناجا

ماندگار پارس،تقدیر نامه ناجا1

گواهینامه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

گواهینامه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

گواهینامه برند برترایران توسط اتحادیه اروپا

گواهینامه برند برتر اتحادیه اروپا

استاندارد مدیریت ارزش گذاری برند

EN ISO 10688:2010

استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه

EN ISO 10006:2003

استاندارد بین المللی رضایتمندی مشتری

EN ISO 10002:2004

استاندارد زیست محیط نمای درونی ساختمان ها

EN ISO 16817:2012

استاندارد زیست محیط نمای درونی ساختمان ها

EN ISO 16817:2012

استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

integrated management system

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت

EN ISO 18001:2007

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

EN ISO 14001:2005

گواهینامه گذارندن دوره مدیریت

ُStrategy Managment MBA

گواهینامه مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین (OSCM)

operations and supply chain management

گواهینامه مدیریت بازاریابی

Marketing Management MBA

گواهینامه مدیریت پروژه

Project Management MBA

الزامات ایمنی عمومی برای تجهیزات زمین بازی-- استانداردBS-EN 1176:2008

الزامات ایمنی عمومی برای تجهیزات زمین بازی

استانداردهای سلامت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست برای محصولات فروخته شده در منطقه اقتصادی اروپا

استانداردهای سلامت، ایمنی اروپا