سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی

توالت همگانی یا دستشویی عمومی یا سرویس بهداشتی عمومی اتاق یا ساختمانی است مشتمل بر یک یا تعدادی توالت و یا گاهی توالت سرپایی که برای استفاده عموم و یا مشتریان و مراجعه‌کنندگانی در نظر گرفته‌شده است.


ادامه مطلب