طراحی واحد اداری

طراحی واحد اداری

طراحی واحد اداری : تیم طراحی شرکت طرح معماری ماندگار پارس پس از بازدید و برداشت از یک واحد اداری واقع در هفت تیر شروع به طراحی و اتودهای اولیه این کار را آغاز نمودند. این واحد مساحتی بالغ بر 230 متر در دوطبقه داشته که به درخواست کارفرما بازی با نور در اولویت قرار دارد ،تیم طراحی مجرب ماندگار پارس در تلاش برای طراحی زیبا ،کم هزینه و مطابق تکنولوژی روز می باشند.


ادامه مطلب

مبلمان اداری

مبلمان اداری

رعایت اصول ارگونومیک در طراحی مبلمان با استفاده از داده هاي آنتروپومتري امکان پذیر می باشد. که توجه به این نکته حائز اهمیت است که داده هاي انسان سنجشی باید به صورت معقولی معرف جمعیت کاربر مبلمان باشد،


ادامه مطلب