پارتیشن

پارتیشن

پارتیشن برگرفته از واژه ی پارت به معنای جداسازی و یا تقسیم بندی در ،گروه و یا فضا می باشد که امروزه کلمه ی پارتیشن را برای جداسازی و تفکیک فضاها استفاده می کنند.پارتیشن ها ترکیبی از mdf ، آلومینیوم و شیشه م


ادامه مطلب