سوپرمارکت

سوپرمارکت

سوپرمارکت شکلی از بقالی است که مشتری خودش محصولات را از قفسه برمی‌دارد


ادامه مطلب