تالار

تالار

مکانی است برای اجتماع و جمع شدن افراد به دور هم و برای موضوع‌های خاص که معمولاً برای موضوع‌های از پیش تعیین شده انجام می‌شود


ادامه مطلب