نما

نما

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود.


ادامه مطلب