پذیرایی

پذیرایی

در پذیرایی نیز مانند نشیمن بهتر است از رنگ های خنثی مانند کرم، خاکستری و سفید استفاده شود


ادامه مطلب