نشیمن

نشیمن

نشیمن فضای خصوصی و خودمانی خانه است،یعنی جایی که اعضای خانواده در آنجا دور هم جمع میشوند


ادامه مطلب