اتاق کودک

اتاق کودک

در طراحی اتاق کودک به جهت گیری پنجره و ابعاد آن و مقدار نور طبیعی دریافتی از پنجره توجه زیادی باید نمود. رنگی که برای دکوراسیون اتاق کودک در نظر می گیریم باید با مقطع سنی که کودک در آن قرار دارد متناسب باشد.


ادامه مطلب