معماری رازی

معماری رازی

معماری رازی

معماری این دوره را می توان مجموعه ای از تمام معماری های گذشته ایران دانست در این زمان بودکه ادبیات ایران نیز زنده گشت و فر دوسی شاهنامه را برای ایرانیان به جا گذاشت که یکی از پر افتخار ترین آثار ادبی کشور است. معماری نیز در این دوره با نغز کاری پارسی ، شکوه و عظمت پارتی و ریزه کاری خراسانی همراه بود.
معماری در این دوره مشخصات معماری گذشته را در کار بری های جدید به کار برد در این دوره با فراوانی های انواع معماری روبرو هستیم که در آنها از معماری های قبل از اسلام الگو گرفته شده و ساخته گردیده اند. درواقع با تشکیل حکومت سامانین در شرق امپراطوری اعراب ،اولین حکومت نیمه مستقل ایرانی تشکیل شدحکومت طولانی و نسبتا طولانی این دولت باعث گردیدتا نهضتی آغاز شود که به درستی از سوی بسیاری از محققین به عنوان تجدید خیات علمی و ادبی ایران دوره اسلامی نامگذاری شده است که در حدود چهار قرن که با دولت سامانیان آغاز و حضیض آن با دولت خوارزمشاهیان است.
علت وقوع چنین نهضتی را که حدود چهار قرن قبل از این در در چین آغاز شد و چهار قرن بعد از افول آن در اروپا تحت رنسانس آغاز شد را مورخین و جامعه شناسان چنین متذکر شده اند:
-                    به هم ریختن نظام کاستی و جایگزین شدن جهان بینی اسلامی به جای تقسیم ارثی و اجتماعی کار ، موقعیت اجتماعی و روابط ناش از آنها
-             آمیخته شدن تمدنها متفاوت ، یونانی و مصری از یک سو و هندی و ایرانی از سوی دیگر در معجونی از فرهنگها محلی از بلخ تا اندلس چونماده خام در تفکر و جهان بینی اسلامی به هم جوش می خورد . و تمدن و هنر اسلامی را پایه گذاری میکند وتمدن و هنری که بنا به مورد خاص و بخصوصودر ایران سبب تجدید حیاط علمی و ادبی و هنری و رجوع به سنتها و رفتار های کهن می گردد.
-                    اختراع کاغذ در چین و رسیدن آن در قرن اول هجری قمری به سمرقند که موجب تکوین و تکثیر نظریه های گردید
-                    امکان برخورد آزاد عقاید مختلف با یکدیگر بخصوصو در قرن دوم هجری قمری و نظریه پردازیهایی که در همه زمینه ها ، علی رغم ستیزهای عقیدتی وجود می داشت.
که شاید بتوان چنین گفت که در این دوره ، در سر هوای بازگرداندن ایران به قدرت ساسانی را داشتندکه سعی بر آن داشتند که در معماری که در این دوران به جا می گذاشتند در واقع اشکال و ترکیبات هندسی بنا برای بیان قدرت و بقا به کار گرفته شود و نهایت سعی را در ایجاد ارزشهای شکلی ماندگار و بی نظیر به عمل می آوردند.
در معمار ی این دوره عملا  با توجه به موارد بالا با گوناگونی بناها روبرو هستیم در این دوره همانند دوره های قبل از اسلام مدرسه به عنوان بنایی جدا وارد معماری شد و بناهای چهار ایوانی نیز از نو زنده شده و تز ئینات نیز به بناها باز گردانده شد.
می توان دستاور های معماری این دوره رابه صورت زیر دانست:
    پدید آمدن ساختمان با کارکردهای متفاوت همچون مدارس،آرمگاهها و...
    استفاده از طرح چها ایوانی در بناها
    استفاده از تاقهای چهار بخش ، کاربندی، تاق کلنبو و تاق چهار ترک
    ساخت گنبد به روشهای مختلف همچون گنبد رک و گسسته ناری و ابداع گنبد دوپوسته و گنبد ترکین با تویزه
    استفاده دوباره از مصالح مرغوب در بناها
    به کاربردن آجر پیشبر به دو صورت لعاب دار و بی لعاب
    ابداع شیوه معقلی که گره سازی با آجر و کاشی است
    به کار بردن نگاره های آجری با خطوط شکسته و مستقیم
    به کار بردن انواع گچ بری ها در بناها
آنچه مسلم است دوره رازی را می توان رنسانسی برای ایران قدیم دانست که متاسفانه با حمله مغول به این کشور اکثر آثار این دوره به نا بود گردید و باز در ایران وقفه ای در امر هنر و معماری پیش آمد که این بار توسط اقوام وحشی تاتاربه وقوع پیوست ..

اخبار ما

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون همانا ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم

مشاهده مطلب

سال نو مبارک

سال نو مبارک

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده

مشاهده مطلب

افتتاح دفتر جدید شرکت طرح معماری ماندگار پارس

افتتاح دفتر جدید شرکت طرح معماری ماندگار پارس

افتتاح دفتر جدید واقع در شهر تاریخی یزد مقارن با روز مهندس و با حضور مدیرعامل برگزار گردید.

مشاهده مطلب