معماری پارتی

معماری پارتی

معماری پارتی

«… هنر ساساني كه آخرين جلوة هنر شرقي قديم است … خود معجوني است از هنر ايراني كه متجاوز از هزارسال برآن گذشته و درهاي آن به روي جريانات خارجي باز مانده است … اين هنر دايمأ مقتبس بود اما چون هنر شاهنشاهيي جهاني شده بود به اطراف پرتوافكن شد و خود مورد اقتباس گرديد و در ممالك بسيار بعدي جهان نفوذ كرد…»
پرفوسورگيرشمن(باستان شناس فرانسوی)
هنر و معماری بعد از حمله اسکندر را تا مدتها متعلق به یونان و سبک شهرستانی معماری روم می دانستن اما بعد از مطالعات دقیق در قرن اخیر میشل رستوزف برای اولین بار از نام معماری پارت استفاده کرد. و با توجه به نظریات گیرشمن باستان شناس فرانسوی که بر این اعتقاد بود که سلو کیان با توجه به تلاش فراوان که در ایران نتوانستند معماری یونان را بر این کشور تحمیل کنند که نشانه آن حمله پارتها و تشکیل حکومت اشکانیان در این کشور بوده که بازگشتی به شیوه سنت پرستی ایران است. او معتقد بر این است :« ...که در عهد تغییرات فرمها خیلی عمیق است،زیرا به هیچ وجه شیوه زیبا پرستی یونان را شامل نمی گردد و در آن دخالت ندارد...». در هنر و معماری این دوره وفا داری به هنر پارسی وجود داشته و در طرح آثار تمام سنگی با تغییرات خاص ایجاد آثار معماری بنایی با مصالح مختلف با تکیه بر دو پدیده ایوان و پوشش قوس و گنبد و طرح چها ایوانی ازیک سو و تالارهای ستون دار هخامنشی متعلق به جامعه غیر درباری را تحول بخشید و به سوی تکامل و گسترش رهبری میکرد.
بعد از حکومت اشکانیان ، ساسانیان در این سرزمین صدها سال حکومت کردند که در ادامه معماری دوره های قبل دست به نوآوری هایی زدند که در معماری جهان تاثیرات فراوانی بجا گذاشته است معماری ساسانی با تاقها آجری به پوشش سقفهای چوبی خاتمه داد و هم چنین نیاز کاخها را به ستونها از بین برد با توجه حجم زیاد معماری که در این دوره انجام میشد و شهر های بسیاری که در این دوران ساخته شد مصالح که استفاده می شد بیشتر پست و کم ارزش بود و در ازاء از تزئینات بسیاری در نما های داخلی و خارجی استفاده می شد بعد ها در دوران اسلامی جزوء ویژگیهای این دوره محسوب گردید طاقهای این دوره نیم دایره و از آجر بودند و ستونهای چسبیده به دیوار که از سنگ و گچ ساخته شده از مزایای بود که معماری ساسانی داشت.از دیگر ابداعات این دوره را می توان تبدیل فضای چهار گوش به دایره است که تحولی عظیم در معماری جهان به وجود آورد
به طور خلاصه می توان ویژگیهای معماری این دوره را به صورت زیر بیان کرد:
   گونا گونی در طرحا و بهره گیری از اندامهای گونا گون
    جفت سازی در نیایشگاهها و کاخ های پذیرایی
    پاد جفد سازی در کاخها مسکونی و خانه ها
    درونگرایی با بهره گیری از میانسرا
    شکوه و عظمت دادن به ساختمان ها یا بلند ساختن آنها
    و می توان ویژگیهای فنی و ساختمانی این دوره را چنین عنوان داشت:
    بهره گیری از آسمانه های خمیده تاقی و گنبدی  که شامل تاق آهنگ تاق و تویزه و نیم گنبد می شود.
    بهره گیری از چفد های مازه دار برای گنبد ها و تاقها
    پی سازی با سنگ
    گوشه سازی چوبی ، سکنج ، لاشه ، خشت و آجر ، ملات گیر وچارو
    در معماری پارتیها تزئیناتی به کار برده شد که در معماری اسلامی تا ثیر بسزایی داشت که شامل:
    گچ بری با خطوط شکسته و خمیده
    بهره گیری از کنگره ها و کوردها در نمای ساختمان
در واقع معماری باستانی ایران را شاید گروهی متعلق به این کشور ندانند و به علت اینکه سازندگان غیر بومی گاهی داشته متعلق به دیگران بدانند اما انچه مهم است هنر ایران در به تعالی رساندن و به کار بردن هنر ملتهای دیگر در کنار هم است که خود باعث پیدایش معماری گردیده که در هیج جای دیگر همتایی نداشته و ندارد در واقع این سرزمین درست است که مورد هجوم اقوام بسیاری قرار گرفته اما همیشه این اقوام را مطیع سنتها و تفکرات خود کرده که این مسئله را بعد از ورود اسلام به راحتی میتوان درک کرد.

اخبار ما

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون همانا ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم

مشاهده مطلب

سال نو مبارک

سال نو مبارک

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده

مشاهده مطلب

افتتاح دفتر جدید شرکت طرح معماری ماندگار پارس

افتتاح دفتر جدید شرکت طرح معماری ماندگار پارس

افتتاح دفتر جدید واقع در شهر تاریخی یزد مقارن با روز مهندس و با حضور مدیرعامل برگزار گردید.

مشاهده مطلب